Temetési segély

Az egyesületi tag házastársa, élettársa vagy egyenes ági rokona halála esetén – az adott élethelyzetből adódó rászorultságot figyelembe véve –  temetési segélyt igényelhet.

Jogosultság

Feltétele:

  • érvényes egyesületi jogviszony;
  • várakozási idő (min. 6 hónapos folyamatos díjfizetés) teljesülése
  • a halotti anyakönyvi kivonat másolata, a házastársi, illetve egyenes ági rokoni kapcsolat igazolására szóló nyilatkozat.
  • a temetési költségekről az igénybevevő nevére kiállított számla

A tag érvényes egyesületi jogviszony alatt  bekövetkező halála esetén a temetési segély igénylésére  az eltemettető házastárs vagy egyenes ági rokon jogosult.

Támogatás

  • A tag házastársa (élettársa), szülője (örökbefogadó-, és nevelőszülője), nagyszülője és gyermeke (örökbefogadott és nevelt gyermeke) és unokája halála esetén – az adott élethelyzetből adódó rászorultságot figyelembe véve – temetési segély illetheti meg.
  • Az eltemettető jogán (egyesületi tag halála esetén) igényelt temetési segély kifizetéséhez a fentieken túl szükséges az eltemettető nevére kiállított temetési költséget igazoló számla másolata.
  • Összege: pozitív elbírálás esetén legfeljebb 100 000 Ft

A tájékoztatás nem teljeskörű, a szolgáltatások feltételeit a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza.

Az igényléshez szükséges dokumentum(ok) a letölthető dokumentumok alatt található(ak).