Tanévkezdési támogatás

A segéllyel a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy által vásárolt tankönyv, taneszköz árának valamint a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett, költségtérítés (tandíj), térítési díj megtérítése támogatható.

Jogosultság

Feltétel:

  • érvényes egyesületi jogviszony
  • várakozási idő (min. 6 hónapos folyamatos díjfizetés) teljesülése

Támogatás

  • évente egy alkalommal igényelhető
  • a támogatás összege gyermekenként legfeljebb 20.000 Ft

Kérelemhez csatolandó

  • egy háztartásban élők jövedelemigazolása (hivatalos, munkáltató által kiállított nettó jövedelemigazolás, a bérjegyzék, bankszámla kivonat nem helyettesíti),
  • családi pótlékról igazolás (határozat vagy a folyósítás megtörténtéről az utolsó havi igazolás, mely tartalmazza a számlatulajdonos nevét, címét),
  • gyermek(ek) lakcímkártya lakcímes oldalának másolata
  • 16 év felett iskolalátogatási igazolás eredeti példánya,
  • Az egyesületi tag nevére és címére kiállított ÁFA-s számla eredeti példánya,
  • tandíj, térítési díj támogatáshoz a hallgató/az egyesületi tag nevére, címére szóló számla a születési anyakönyvi kivonat másolatával              

A tájékoztatás nem teljeskörű, a szolgáltatások feltételeit a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza.

Az igényléshez szükséges dokumentum(ok) a letölthető dokumentumok alatt található(ak).