Rendkívüli segély

Az egyesületi tagot ért jelentős anyagi megrázkódtatással járó eseménnyel összefüggésben, szociális rászorultság esetén, amikor a tagnak és közeli hozzátartozóinak létfenntartása csak külső segítséggel biztosítható, évente egy alkalommal rendkívüli segély igényelhető. Jelentős anyagi megrázkódtatással járó eseménynek tekinthető az önsegélyező tag tulajdonában (állandó használatában) lévő ingatlanban vagy ingóságban – ide nem értve a készpénzt, illetve ékszert – […]

Read More »

Temetési segély

Az egyesületi tag házastársa, élettársa vagy egyenes ági rokona halála esetén – az adott élethelyzetből adódó rászorultságot figyelembe véve –  temetési segélyt igényelhet. Jogosultság Feltétele: érvényes egyesületi jogviszony; várakozási idő (min. 6 hónapos folyamatos díjfizetés) teljesülése a halotti anyakönyvi kivonat másolata, a házastársi, illetve egyenes ági rokoni kapcsolat igazolására szóló nyilatkozat. a temetési költségekről az […]

Read More »

Tanévkezdési támogatás

A segéllyel a közoktatásról szóló törvényben meghatározott gyermek, tanuló számára, a rá tekintettel a családok támogatásáról szóló törvény szerint családi pótlékra jogosult személy által vásárolt tankönyv, taneszköz árának valamint a felsőoktatásról szóló törvény 1. számú mellékletében felsorolt, Magyarország államilag elismert felsőoktatási intézményében hallgatói jogviszonnyal rendelkező 25. életévét be nem töltött természetes személy tekintetében kifizetett, költségtérítés […]

Read More »

Egyszeri gyermekvállalási segély

Az egyesületi tag gyermeke születési évében egy alkalommal 50 000 Ft összegű segélyt igényelhet. Jogosultság Feltétele: érvényes egyesületi jogviszony születési anyakönyvi kivonat másolata várakozási idő (min. 6 hónapos folyamatos díjfizetés) teljesülése Az egyszeri gyermeknevelési segély igényléséhez itt találja a szükséges dokumentumot.

Read More »

Krónikus beteg támogatás

A segély kérelmezésére jogosult a tartósan beteg és rendszeres gyógykezelésben részesülő egyesületi tag. Jogosult továbbá a 20. életévet be nem töltött, családi pótlékra jogot adó, beteg gyermekét saját háztartásban nevelők. Jogosult továbbá az, aki daganatos betegsége miatt szakorvosi kezelés alatt áll és erről szóló dokumentumot az igényléskor benyújtja.  Jogosultság Feltétele:  érvényes egyesületi jogviszony várakozási idő […]

Read More »

Segélyek

Egyszeri gyermekvállalási segély Krónikus beteg támogatás Rendkívüli segély Temetési segély Tanévkezdési támogatás

Read More »