Rendkívüli segély

Az egyesületi tagot ért jelentős anyagi megrázkódtatással járó eseménnyel összefüggésben, szociális rászorultság esetén, amikor a tagnak és közeli hozzátartozóinak létfenntartása csak külső segítséggel biztosítható, évente egy alkalommal rendkívüli segély igényelhető.

Jelentős anyagi megrázkódtatással járó eseménynek tekinthető az önsegélyező tag tulajdonában (állandó használatában) lévő ingatlanban vagy ingóságban – ide nem értve a készpénzt, illetve ékszert –  bekövetkezett és igazolt jelentős – 300 000 Ft-ot meghaladó – vagyoni kár, ha az más módon nem térül meg.

Jogosultság

Feltétele: 

  • érvényes egyesületi jogviszony;
  • várakozási idő (min. 6 hónapos folyamatos díjfizetés) teljesülése
  • jelentős anyagi veszteséget jelentő rendkívüli esemény, és szociális rászorultság.

Támogatás

  • Igényelhető évente egy alkalommal
  • Az adható összeg legfeljebb évi 130 000 Ft

Rendkívüli segélyt igényelhet az az egysületi tag is, akinek saját, vagy házastársa/élettársa és eltartott gyermeke súlyos egészségkárosodásának gyógyítása, rehabilitációja érdekében végzett egészségügyi beavatkozást a társadalombiztosítás nem támogatja. A segély odaítéléséről az Elnökség dönt. 

A tájékoztatás nem teljeskörű, a szolgáltatások feltételeit a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza.

Az igényléshez szükséges dokumentum(ok) a letölthető dokumentumok alatt található(ak).