Krónikus beteg támogatás

A segély kérelmezésére jogosult a tartósan beteg és rendszeres gyógykezelésben részesülő egyesületi tag. Jogosult továbbá a 20. életévet be nem töltött, családi pótlékra jogot adó, beteg gyermekét saját háztartásban nevelők. Jogosult továbbá az, aki daganatos betegsége miatt szakorvosi kezelés alatt áll és erről szóló dokumentumot az igényléskor benyújtja. 

Jogosultság

Feltétele: 

 • érvényes egyesületi jogviszony
 • várakozási idő (min. 6 hónapos folyamatos díjfizetés) teljesülése
 • A segély kérelmezéséhez szükséges jogosultság

Támogatás

 • Igényelhető évente egy alkalommal.
 • Összege: legfeljebb 30 000 Ft, a segélykérelem pozitív elbírálása esetén
 • A segélykérelem elbírálásához csatolni kell az alábbi igazolásokat:
  • igénylés esetén az Igénybejelentéshez az adott betegséget igazoló egészségügyi intézmény által kiállított 6 hónapnál nem régebbi zárójelentés, vagy szakorvosi vélemény másolati példányát
  • a tartósan fennálló betegségről szóló, a Magyar Államkincstár  által kiadott  érvényes igazolást, vagy a tag kezelését végző  egészségügyi intézmény által kitöltött  dokumentumot,
  • 20 év alatti  gyermek jogán történő igénylés esetén a családi pótlék folyósításáról szóló dokumentumot,
  • havi rendszeres jövedelemigazolás másolatát.

A tájékoztatás nem teljeskörű, a szolgáltatások feltételeit a Szolgáltatási Szabályzat tartalmazza.

Az igényléshez szükséges dokumentum(ok) a letölthető dokumentumok alatt található(ak).