Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő:

DIMENZIÓ Önsegélyező Egyesület
1125 Budapest, Szarvas Gábor út 27.
info@dimenzioegyesulet.hu

Az önsegélyező tevékenységek során megvalósuló adatkezelések célja és jogcíme:

CélAdatkörJogalap (GDPR hivatkozás)
Önsegélyező tagságTagok:
 • Természetes azonosítók
 • Elérhetőségek
 • Munkáltató Pénzügyi teljesítés adatai
6. cikk (1) bek b) – az érintettel létrejött szerződés előkészítése vagy teljesítése, illetve   6. cikk (1) bek c) – jogi kötelezettség teljesítése (egyesületi tv., pénztár törvény)
Önsegélyező szolgáltatásTagok és jogosult családtagjaik:
 • Természetes azonosítók
 • Elérhetőségek
 • Munkáltató Egészségügyi adatok
 • Gyermek természetes azonosítói
 • Gyermek egészségi adatai
 • Pénzügyi teljesítés adatai
6. cikk (1) bek b) – az érintettel létrejött szerződés előkészítése vagy teljesítése, illetve   6. cikk (1) bek c) – jogi kötelezettség teljesítése (egyesületi tv., pénztár törvény)

Az adatok kezelése a szolgáltatások nyújtásához szükséges; azok megadása nélkül a szolgáltatások nyújtása nem lehetséges.

Az adatok kezelésének időtartama: jogi kötelezettség teljesítése jogalappal kezelt adatok esetén a kötelezettség alapjául szolgáló jogszabályban meghatározott időtartam. A szerződés teljesítésével összefüggő adatkezelések esetén (beleértve a jogos érdeken alapuló adatkezelést) az adatokat a szerződés megszűnése után az általános polgári jogi elévülési időtartam elteltéig tároljuk

A személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül törlésre kerülnek, ha a fentiek szerinti bármilyen okból a kezelésük jogalapja megszűnt.

Az érintetteknek joga van:

 • a rájuk vonatkozó adatokhoz hozzáférni,
 • az esetlegesen hibásan tárol adatok helyesbítését kérni,
 • a megadott hozzájárulást visszavonni (amely nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét). A hozzájárulás visszavonását az ügyfél maga tudja elvégezni azon a csatornán keresztül, ahol eredetileg a hozzájárulást megadta.

Joga van továbbá az érintettnek (jelentkezőnek) kérni mindazon rá vonatkozó személyes adatok törlését (vagy törlés nélküli korlátozott kezelését), amelyek esetében az adatkezelési célja teljesült vagy jogalapja megszűnt. Ugyancsak joga van az ügyfeleknek az adatkezeléssel szemben tiltakozni.

Az adatkezelés során adatfeldolgozóként informatika ügyviteli alkalmazások üzemeltetője, irattározási szolgáltató, egészségügyi szolgáltatás szervezője a személyes adatokhoz a feladataik végrehajtásához szükséges mértékben, az adatkezelő kontrollja mellett hozzáférhetnek a kezelt személyes adatokhoz.

Az adatkezelés során profilozás, vagy automatizált egyedi döntés nem történik.

Az adatok tárolása mindvégig az EU-n belül történik. Az adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében.

Az adatkezelőhöz a fenti email címen nyújtható be panasz, tiltakozás, vagy kezdeményezhető az érintett által bármilyen jogának gyakorlása.

Hatósági panasz esetén az illetékes hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
www.naih.hu